Vznik konfliktů a omezení – plakát ZDARMA ke stažení.

V říjnu 2023 jsme se aktivně zúčastnili Konference sociální psychiatrie.

Na konferenci vystoupil s workshopem Marek Procházka – expert projektu a lektor kurzu Verbální deeskalace agitovaného pacienta v jedné osobě. Projekt jsme prezentovali rovněž pomocí posteru na téma: Vznik konfliktu a omezení. Vzhledem k opakovanému zájmu o poster z řady spolupracujících psychiatrických lůžkových zařízení, rozhodli jsem se poster v tiskové kvalitě nabídnout všem zájemcům volně ke stažení. Neváhejte si poster vytisknout! Bude nám ctí, pokud se bude pomocí posteru zvyšovat povědomí o vzniku konfliktu, jeho prevenci a možném řešení pomocí následujících deeskalačních zásad:

  1. Respektujte osobní prostor.
  2. Neprovokujte. 
  3. Navažte slovní kontakt.
  4. Buďte struční.
  5. Zjistěte klientova/pacientova přání.
  6. Pozorně naslouchejte, co klient/pacient říká.
  7. S klientem/pacientem souhlaste, nebo se dohodněte, že máte odlišný názor.
  8. Stanovte pravidla a nastavte jasné hranice.
  9. Nabídněte klientovi/pacientovi možnosti na výběr a buďte optimističtí.
  10. Vyslechněte klienta/pacienta i personál.

Plakát ke stažení: A1 plakát Vznik konfliktů a omezení – tisková data_final.

RYCHLÝ KONTAKT

MGR. LENKA BŘEZINOVÁ
manažerka projektu
E: brezinova@cmhcd.cz
T: +420 778 502 171