Lidská práva v psychiatrické péči

Lidská práva v psychiatrické péči

prezentace Mgr. Marie Kmecové, Ph.D. pro seminář Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví
finalizováno v červnu 2023

OBSAH

1. Základní přehled povinností a norem

 • Základní (lidská) práva a svobody
 • Právní úprava přímo zavazující i osoby soukromého práva
 • Do práva pronikají neprávní standardy
 • Právo na život: jak se projevuje v povinnostech poskytovatele
 • Ochrana před závažnými zásahy do integrity
 • Druhy odpovědnosti
 • Odpovědnost ze zákona o zdravotních službách
 • Trestní odpovědnost právnické osoby
1. Prezentace

 

2. Základní lidskoprávní principy, které uplatníme při hospitalizaci na psychiatrii

2. Prezentace

 

3. Nedobrovolná hospitalizace

 • Podmínky převzetí podle zákona
 • „Bezprostředně“
 • Riziko zneužití psychiatrie
 • Odpovědnost za sebevraždu
 • Schopnost pacienta
 • Povinnost informovat pacienta o právech
3. Prezentace

 

4. Každodenní zacházení a režim

 • Co lidé chápou pod pojmem „režim“?
 • Princip co nejméně omezujícího prostředí a podmínek
 • Právní podklad různých omezení
 • Vnitřní řád
 • Pozor na přehnané zásahy do integrity a soukromí
 • Léčebný režim
 • Další opatření
 • Povinnosti pacienta
4. Prezentace

 

5. Léčba bez souhlasu

 • Pravidla pro léčbu bez souhlasu
 • Právní úprava léčby bez souhlasu
 • Neodkladná péče
 • Právní úprava léčby se souhlasem
 • Úskalí péče bez souhlasu
 • Trend hledání nerestriktivních alternativ
 • Když pacient odmítá
 • Dříve vyslovené přání
5. Prezentace

 

6. Omezovací prostředky

 • Úvod
 • Zásady správného používání
 • Co dělat, aby bylo omezení až krajní postup?
 • Proč o to usilovat?
 • Doporučené postupy klinické psychiatrické praxe
 • Farmakologické omezení
 • Léky ordinované PRN
6. Prezentace

 

7. Stížnosti

 • Požadavky zákona o zdravotních službách
 • Co je stížnost?
 • Proč brát agendu stížností vážně?
 • Funkce stížností
 • Znaky účinného stížnostního mechanismu
 • Jiné možnosti vyžadování nápravy
 • Mlčenlivost vs. oznamovací povinnost
7. Prezentace

 

8. Manažerské nástroje zajištění respektu k základním právům

 • Proč i manažerskými nástroji?
 • Organizační kultura
 • Jasné NE ponižování
 • Vzdělávání
 • Nežádoucí události
8. Prezentace

RYCHLÝ KONTAKT

MGR. LENKA BŘEZINOVÁ
manažerka projektu
E: brezinova@cmhcd.cz
T: +420 778 502 171