Dva kurzy na téma Model Safewards úspěšně za námi

V červnu jsme dvakrát pilotně odučili nový dvoudenní kurz na téma: Model Safewards. Garantem a zároveň hlavním lektorem kurzu je Mgr. Tomáš Petr, PhD. Pod jeho vedením vyučovali v kurzu poprvé noví lektoři z psychiatrických lůžkových zařízení, které jsou zapojené do projektu. Kromě odborných lektorů prochází tréninkem rovněž dva peer lektoři, kteří v kurzu rovněž vyučují. Úspěšně bylo vyškoleno celkem 30 lidí – většinou sester a sanitářů. Věříme, že jsou odhodlaní některé z intervencí implementovat do praxe na svých odděleních. Držíme jim v tom palce.

Ze zpětných vazeb účastníků na otázku – Celkový přínos a využitelnost v praxi:

  • Objevení nových pohledů, způsobů a podob, jak v budoucnu vylepšit péči o pacienty nenásilnou formou.
  • V podstatě jde o základní, slušné, empatické chování – což by se sestra neměla učit – měla by to mít v sobě.
  • Znovu mi to vlilo energii do žil a chuť něco měnit. 
  • Kdo absolvuje tento kurz, bude se snažit z toho čerpat. Pokud to neabsolvuje většina personálu oddělení, bude těžké to předat a snažit se to využít.

Více o modelu Safewards naleznete na těchto webových stránkách v sekci inspirace pro změnu nebo pod následujícím odkazem.

 

RYCHLÝ KONTAKT

MGR. LENKA BŘEZINOVÁ
manažerka projektu
E: brezinova@cmhcd.cz
T: +420 778 502 171