První setkání rady projektu

V září proběhne první setkání otevřené odborníkům na poli péče o duševní zdraví, kterých se téma zvýšení lidskoprávního standardu a rozvoje podpůrného a bezpečného prostředí v psychiatrické lůžkové péči dotýká. Účast přislíbili například tajemnice Rady vlády pro duševní zdraví nebo specialista destigmatizace z Národního ústavu duševního zdraví.

Setkání nabídne prostor pro bližší seznámení s aktivitami projektu a konkrétními výstupy, kterých se za první půl rok realizace podařilo dosáhnout, ale také prostor pro diskusi. Experti projektu budou sdílet poznatky ze zahraniční stáže v Norsku a z tvorby metodiky evidence omezovacích prostředků. Své zkušenosti a pohled nabídnou také někteří z účastníků projektu, tedy odborníci z konkrétních oddělení psychiatrické péče, která se aktivně do projektu zapojila.

Rada se do konce projektu, tedy do dubna 2024 setká ještě třikrát a účastníci budou rovněž pozváni na závěrečnou konferenci projektu.

Setkání proběhne v úterý 20.9.2022 od 14.00 do 15.00 ONLINE. Povedou ho experti projektu Mgr. Pavel Říčan a Mgr. Marek Procházka a projektová manažerka Mgr. Lenka Březinová. Zájemci o účast na setkání se mohou obracet na email hola@cmhcd.cz, kde se mohou přihlásit, získat podrobnější informace k programu a odkaz na setkání.

RYCHLÝ KONTAKT

MGR. LENKA BŘEZINOVÁ
manažerka projektu
E: brezinova@cmhcd.cz
T: +420 778 502 171