Členové expertní skupiny představili plány změn na svých odděleních

Na V. setkání expertní skupiny, které proběhlo dne 15.2.2023 v prostorách Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví, prezentovali členové skupiny jednotlivých do projektu zapojených oddělení plány změn, jichž by chtěli na svých odděleních dosáhnout.

Tyto plány vytvořili samotní pracovníci oddělení. Vytyčené kroky ke změnám budou zavádět do provozu svých oddělení během tohoto roku. O postupné implementaci budou zástupci oddělení informovat na dalších schůzkách expertní skupiny. Kromě toho budou mít experti projektu možnost seznámit se s postupem změn rovněž během osobních monitorovacích návštěv na jednotlivých odděleních. Ty proběhnou v polovině tohoto roku.

Změny na odděleních povedou k dalšímu rozvoji a budování bezpečného prostředí, snižování konfliktů a snížení počtu využitých omezovacích opatření.

Kromě prezentace vytvořených plánů byl další prostor setkání expertní skupiny věnován interpretaci dat použití omezovacích prostředků na jednotlivých do projektu zapojených odděleních v období 07/2023 – 12/2023. Data byla evidována dle jednotné metodiky vytvořené v předchozím období projektu.  

Experti projektu, Marek Procházka a Tomáš Petr dále všechny přítomné seznámili s konceptem přípravy kurzů Safewards a Deeskalační techniky.

RYCHLÝ KONTAKT

MGR. LENKA BŘEZINOVÁ
manažerka projektu
E: brezinova@cmhcd.cz
T: +420 778 502 171