Expertní skupina se sejde již potřetí

Začátkem září se již potřetí sejde expertní skupina složená z odborníků, kteří stojí v čele jednotlivých psychiatrických oddělení spolupracujících v rámci projektu, a projektového týmu včetně expertů. Jejím úkolem je pravidelně vyhodnocovat probíhající aktivity projekty a jejich dopad a zároveň plánovat další kroky.

Tentokrát se expertní skupina bude věnovat vyhodnocení evidence omezovacích opatření na odděleních zapojených do projektu podle metodiky, která byla v rámci projektu vytvořena a má umožnit jednotnou evidenci, porovnání mezi jednotlivými odděleními a monitoring dopadu vzdělávání a realizovaných změn na využívání omezovacích prostředků. Metodika byla dokončena v červnu tohoto roku. Budou tak vyhodnoceny první zkušenosti, jak se daří s metodikou pracovat v praxi.

Další část setkání bude věnována plánování nadcházejících vzdělávacích seminářů, na kterých se budoucí lektoři z řad odborníků ze zapojených lůžkových zařízení budou pod vedením zahraničních lektorů seznamovat s modelem Safewards a s technikami deeskalace. Vedle probíhajícího vzdělávání by měla jednotlivá oddělení na základě dosavadních poznatků a zkušeností získaných v rámci projektu začít plánovat konkrétní změny, které by měly vést k dalšímu rozvoji a budování bezpečného prostředí, snižování konfliktů a snížení počtu využitých omezovacích opatření. Expertní skupina se tak bude věnovat přípravě na schůzky s facilitátory, kteří poskytnou psychiatrickým oddělením podporu při tvorbě plánu změn, a vzájemné inspiraci pro zavádění změn.

Setkání expertní skupiny proběhne ve čtvrtek 8.9.2022 od 11.00 do 15.00 v Centru pro rozvoj péče o duševní zdraví.

Pozvánka na setkání expertní skupiny (pdf)

RYCHLÝ KONTAKT

MGR. LENKA BŘEZINOVÁ
manažerka projektu
E: brezinova@cmhcd.cz
T: +420 778 502 171