Metodika evidence omezovacích prostředků

V červnu byla dokončena první verze metodiky evidence omezovacích prostředků. Vznikla ze spolupráce expertů projektu Pavla Říčana, Marka Procházky a Tomáše Petra s odborníky jednotlivých lůžkových zařízení psychiatrické péče, která jsou aktivními účastníky projektu: Fakultní nemocnice v Ostravě a v Plzni, Psychiatrické nemocnice Bohnice, Horní Beřkovice a Jihlava a Ústřední vojenská nemocnice v Praze. Metodika vychází z Národního akčního plánu pro duševní zdraví a dalších relevantních dokumentů a doporučení a konkrétní otázky byly při její tvorbě konzultovány s Ministerstvem zdravotnictví.

Cílem metodiky je sjednotit evidenci omezovacích prostředků na odděleních zapojených do projektu. Umožní tak získávat kompaktní data a vyhodnocovat je. Díky tomu bude možné sledovat dopady vzdělávání a dalších aktivit projektu na využívání omezovacích prostředků na odděleních. Projekt si klade za cíl jejich snížení o 6 %. Metodika zároveň bude v průběhu projektu ověřena v praxi a po jeho skončení nabídnuta k širšímu využití také Ministerstvu zdravotnictví České republiky.

 

celý dokument ke stažení:

Metodika evidence omezovacích prostředků

RYCHLÝ KONTAKT

MGR. LENKA BŘEZINOVÁ
manažerka projektu
E: brezinova@cmhcd.cz
T: +420 778 502 171