Vytvořili jsme video jako milou vzpomínku na všechny aktivity, které se v projektu uskutečnily.

Mockrát děkujeme všem do projektu zapojeným nemocnicím za jejich účast ve všech aktivitách projektu. Bez jejich velkého nasazení bychom projekt neuskutečnili.

Chtěli bychom poděkovat jak managementu všech do projektu zapojených nemocnic, tak konkrétně těmto oddělením:

  • PN Jihlava – oddělení 4B
  • PN Bohnice – oddělení 36
  • Ústřední vojenská nemocnice – akutní psychiatrické oddělení
  • PN Horní Beřkovice – oddělení 2B
  • FN Plzeň – akutní psychiatrické oddělení
  • FN Ostrava – psychiatrické oddělení

Velké díky patří rovněž fondům EHP a Norska za finanční podporu! 

Pusťte si video a podívejte se s námi na naši společnou cestu projektem.

Děkujeme!

 

RYCHLÝ KONTAKT

MGR. LENKA BŘEZINOVÁ
manažerka projektu
E: brezinova@cmhcd.cz
T: +420 778 502 171