Příprava nových kurzů: Model Safewards/Deeskalační techniky a trénink budoucích lektorů

Máme to potěšení s vámi sdílet, že proběhlo první setkání s budoucími lektory workshopu na téma Model Safewards a s nastávajícími trenéry deeskalačních technik.
Model Safewards se věnuje porozumění a snížení výskytu konfliktů a využívání omezovacích prostředků nejen na odděleních psychiatrických lůžkových zařízení a snaží se je tak učinit bezpečnějšími pro všechny – v tomto případě pro pacienty i personál. Deeskalační techniky jsou pak konkrétní postupy a nástroje, které pomáhají snížit napětí v potenciálně konfliktních situacích.
Budoucími lektory a trenéry se stávají jednak lidé s žitou zkušeností s duševním onemocněním tak zaměstnanci psychiatrických lůžkových zařízení, kteří společně s Centrem pro rozvoj péče o duševní zdraví spolupracují na projektu: Vzděláváním ke zlepšení situace na poli lidských práv.
Záměrem tohoto projektu je kultivace péče o duševně nemocné v psychiatrických lůžkových zařízeních. Nově vznikající workshop a trénink k tomuto záměru bezpochyby přispějí.
Velký dík si zaslouží Tomáš Petr (psychiatrická sestra působící v ÚVN) a Marek Procházka (psycholog z PN Horní Beřkovice), kteří celý proces přípravy nových kurzů vedou!

RYCHLÝ KONTAKT

MGR. LENKA BŘEZINOVÁ
manažerka projektu
E: brezinova@cmhcd.cz
T: +420 778 502 171