Stáž v Norsku a plány změn na odděleních

V první polovině října se již třetí skupina pracovníků psychiatrických lůžkových zařízení vypravila na stáž do Norska. Pracovníci přímé péče měli možnost seznámit se s příklady dobré praxe v rámci místní psychiatrické péče na stážích v květnu a červnu 2022. Tentokrát do Norska vyrazili vedoucí pracovníci nemocnic a oddělení a sbírali inspiraci a podněty ke změnám, které budou v následujících fázích projektu společně s pracovníky přímé péče plánovat a realizovat. Změny mají přispět především k dalšímu budování pozitivní a bezpečné atmosféry na odděleních jak pro pacienty, tak pro personál.

Stáže proběhly díky spolupráci s norským partnerem projektu University of South-Eastern Norway, zejména pak profesoru Bengtu Karlssonovi, který pro nás stáže zorganizoval. Účastníci se seznámili například s využitím Otevřeného dialogu v léčbě pacientů na uzavřeném oddělení, vedením reflektivního rozhovoru v náročných situacích, kdy se pacienti například sebepoškozují, nebo s fungováním oddělení, které se zaměřuje na podporu pacientů při snižování medikace a na zvládání symptomů nemoci dalšími podpůrnými metodami.

Poznatky a inspiraci ze zahraničních stáží a ze seminářů, které v rámci projektu proběhly, využijí pracovníci psychiatrických nemocnic a oddělení k realizaci konkrétních změn. Na základě informací, zkušeností a podnětů, které získali, sestaví pod vedením facilitátorů plány změn, které budou odpovídat možnostem a potřebám konkrétních oddělení a které přispějí ke snižování konfliktů a snížení počtu využitých omezovacích opatření.

Zhodnocení zkušeností ze stáží a přípravě na tvorbu plánů změn pod vedením facilitátorů na jednotlivých odděleních se bude v následujících týdnech věnovat expertní skupina složená z vedoucích pracovníků psychiatrických lůžkových zařízení zapojených do projektu. Setkání expertní skupiny proběhne v úterý 1.11.2022 od 13.00 do 16.00 ONLINE. Předcházet mu bude setkání s facilitátory, kde bude naplánována struktura facilitované schůzky k tvorbě plánu změn a vyjasněny cíle a očekávání a která se uskuteční 24.10.2022 od 13.00 do 14.00 ONLINE.

                   

RYCHLÝ KONTAKT

MGR. LENKA BŘEZINOVÁ
manažerka projektu
E: brezinova@cmhcd.cz
T: +420 778 502 171