Deeskalace konfliktů jako jeden z možných způsobů, jak snížit využití omezovacích prostředků

Začátkem listopadu proběhl v rámci projektu poslední ze série workshopů a vzdělávacích aktivit zaměřených na získávání konkrétních nástrojů, dovedností a inspirace v oblasti vytváření bezpečného prostředí a předcházení a zvládání konfliktů na odděleních psychiatrické péče, které má jako jeden z cílů přispět také ke snížení využívání omezovacích prostředků v péči o pacienty zejména v akutní fázi onemocnění.

Dvanáct pracovníků z psychiatrických lůžkových zařízení zapojených do projektu se zúčastnilo dvoudenního semináře, který nabídl základní znalosti a dovednosti v oblasti deeskalace konfliktů. Pod vedením dánských odborníků Michaela Aalderinga a Kennetha Juela z Institutu pro bezpečnost, který nabízí vzdělávání a podporu v prevenci, zvládání a péči po konfliktu pro pracovníky zdravotních i sociálních zařízení po celém Dánsku, získali účastníci náměty pro rozdělení rolí a nastavení spolupráce v týmu včetně volby jednotné strategie pro zvládání konfliktů. Dozvěděli se o tom, jak vyhodnocovat jednotlivé situace, určovat úroveň rizika vzniku konfliktu a adekvátně na ně reagovat. Konkrétní strategie, postupy a komunikaci s pacientem v náročné situaci si účastníci mohli vyzkoušet v různých rolích v průběhu praktických nácviků.

Školení se vedle pracovníků zapojených nemocnic zúčastnili také peer pracovníci, kteří budou působit jako lektoři v kurzech připravovaných v rámci projektu a vnášet do vzdělávání pracovníků psychiatrické péče svůj pohled a vlastní zkušenost s duševním onemocněním, využitím péče o duševní zdraví a zotavením. Kurzy připraví experti projektu ve spolupráci s odborníky ze zapojených nemocnic (především lékaři a sestrami), kteří prošli vzděláváním. V deeskalačních technikách a prevenci konfliktů se zaměřením na model Safewards tak bude proškoleno přibližně dalších 100 pracovníků, kteří získané znalosti a dovednosti využijí v přímé péči a práci s pacienty na odděleních psychiatrické péče, kde působí.

Fotografie ze školení si můžete prohlédnout ve sdíleném albu nebo u příspěvku k semináři na facebookových stránkách Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví.

Pozvánka na seminář (pdf)

Tématu prevence konfliktů a jejich zvládání, které může významně přispět ke snížení využívání omezovacích prostředků v psychiatrické péči, předcházet tak případným negativním zkušenostem pacientů a posilovat bezpečí a vzájemné porozumění jak na straně příjemců péče, tak na straně pracovníků, se věnují i další zajímavé projekty. Pokud vás téma zajímá, více o konkrétních zkušenostech se můžete dozvědět například díky projektu České televize Péče o duši (podcast Lidská práva v psychiatrii a video O moci, bezmoci a rovnováze) nebo v rozhovoru Lucie Výborné s manažerem kvality Psychiatrické nemocnice Bohnice Janem Běhounkem

RYCHLÝ KONTAKT

MGR. LENKA BŘEZINOVÁ
manažerka projektu
E: brezinova@cmhcd.cz
T: +420 778 502 171